• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy całodobowy serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradztwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty, ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie
  węzła autostradowego Szczecin - Dąbie

  Dowiedz się więcej

Doradztwo


Audyty energetyczne

Firma Calesco S.A. świadczy usługi z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdej nieruchomości na podstawie projektu budowlanego lub indywidualnie przeprowadzonej przez naszą firmę inwentaryzacji budowlanej.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Zgodnie z art. 57 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadamiania o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie wymaga się dla budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2.rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem, że w budynku nie zostały przeprowadzone roboty budowlane w wyniku których zmianie ulega charakterystyka energetyczna budynku. Jeśli w wyniku przebudowy lub remontu budynku ulega zmianie jego charakterystyka energetyczna, należy sporządzić nowe świadectwo charakterystyki energetycznej.

Regulacje prawne

 • Ustawa wprowadzająca: ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373)
 • Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

Kogeneracja

Kogeneracja to skojarzona gospodarka energetyczna oparta na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej przy maksymalnym ograniczeniu strat przesyłu i transformacji tej energii. Główną zaletą procesu skojarzonego jest jego wysoka sprawność całkowita, która wynosi 90%.

Systemy kogeneracyjne zbudowane są na podstawie agregatów prądotwórczych wyposażonych w turbiny gazowe lub silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym płynnym, biogazem bądź olejem opalowym lub napędowym. Agregaty kogeneracyjne są więc idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba równoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Proces kogeneracji to również proces przyjazny środowisku ograniczający emisje CO2, pyłów i innych substancji. Postęp technologiczny wraz z poszanowaniem środowiska naturalnego wpisuje się w ideę rozwoju krajów Unii Europejskiej.

Kogeneracja jako źródło zielonej energii oraz produkt innowacyjny może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

Produkując energię z kogeneracji możemy osiągnąć korzyści poprzez przychody lub koszty unikniętego zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Korzyści z kogeneracji:

 • niezależność energetyczna,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła,
 • zyski ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii.

Firma Calesco S.A. oferuje Państwu:

 • wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej opłacalności zastosowania kogeneracji;
 • doradztwo w zakresie doboru agregatówkogeneracyjnych;
 • dostawę, montaż, rozruch oraz serwis agregatów kogeneracyjnych;
 • pomoc w pozyskaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji do otrzymania koncesji na działalność związaną z wytwarzaniem energii.

Projektowanie

Od początku działalności firma Calesco zajmuje się również projektowaniem kotłowni i instalacji grzewczych. Projekty wykonywane są z wykorzystaniem systemu CAD i na życzenie inwestorów dostarczane są w formie elektronicznej.

Osobną częścią działalności firmy jest projektowanie oraz wykonywanie automatyki przemysłowej w oparciu o urządzenia firmy Siemens.

Automatykę systemów grzewczych i technologicznych wraz z ich wizualizacją na stanowisku komputerowym wykonaliśmy między innymi dla hipermaketu "HIT" w Szczecinie.

Firma realizuje inwestycje od projektu, poprzez dostawę, montaż po serwis dostarczanych urządzeń. Korzystając z długoleniego doświadczenia służymy Państwu fachowym doradztwem i pomocą techniczną. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i zapropnują najefektywniejsze rozwiązania.